خبر ها

The Pulpit Rock

تفاهم نامه های موسسه تحصیلات عالی حکمت با دانشگاه خاتم النبیین

دانشگاه ابن سینا، دانشگاه غرجستان ، دانشگاه جامعه المصطفی...

The Pulpit Rock

سیر علمی اساتید و کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی حکمت

مؤسس، اعضای کادر علمی و کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی حکمت در سال 1395 خورشیدی...

The Pulpit Rock

برگزاری موفقانه آزمون کانکور ۱۳۹۸ موسسه تحصیلات عالی حکمت

موسسه تحصیلات عالی حکمت با افتخار در سلسله فعالیت های اکادمیک خویش...

بیوگرافی الحاج مولوي عبدالحكيم حكمت

بیوگرافی و دست آوردهای الحاج مولوي عبدالحكيم حکمت موسس موسسه تحصیلات عالی حکمت

معرفی موسسه تحصیلات عالی حکمت

مؤسسه تحصیلات عالی حکمت به عنوان اولین نهاد تحصیلی خصوصی در سال 1393 با هدف ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه، تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور...

شبیه سازی پارلمان افغانستان روز چهارشنبه 19

ثور 1397 برنامه بزرگ شبیه‌سازی پارلمان کشور در موسسه تحصیلات عالی حکمت-بادغیس برگزار گردید