مدیریت کتابخانه

کتابخانه مؤسسه تحصیلات عالی حکمت در چهار سال اخیر با ایجاد تغییر در سیاست کلی کار کرد کتابخانه. تغییرات چشم گیری را تجربه کرده . که اختصارا عبارت است از : ثبت درست کتابها مطابق با استاندرد سیستم کنگره ، معرفی کد مخصوص برای هر کتاب واعضای کتابخانه که روند خدمات رسانی را به بالاترین سطح از نقطه نظر سرعت ارتقاء داده است . دیزان داخلی کتابخانه با در نظر داشت افزودن سالیانه قفسه وکتاب. وچیدمان بر اساس سیستم کنگره.سفارش وخرید سافت کتابخانه . وهمچنین فعالیتها روزمره که شامل ثبت کتابها ، وسایر کارهای رایج در حرفه کتابداری می باشد.

چشم انداز:
با توجه با اینکه جهان در حال تغییر است وبه سرعت در تمام زمینه ها پیشرفت می نماید.مدیریت کتابخانه با در نظر داشت این مطلب تمام تلاش خود را معطوب نموده تا بتواند . با همکاری و راهنمایی سایر مدیریتها و مخصوصا معاونتهای محترم دانشگاه قدم در مسیر معیاری شدن کامل کتابخانه بردارد، تا بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن از مدرنترین و مجهز ترین کتابخانه های کشور به حساب آید.

اهداف:
با توجه به سیاستها ی کلی دانشگاه مؤسسه تحصیلات عالی حکمت، وریاست و معاونتهای محترم .که هدف والای ارتقاء کلی دانشگاه از نقطه نظر سطح کیفی و کمی دانش می باشد.که به تبع آن انتظار می رود که، محیطی کاملامعیاری ومدرن را جهت ارائه خدمات بهتر واصولی تر فراهم کند. و در راستای این سیاست مدیریت کتابخانه باتوجه به شرایط و ظرفیتهای موجود برنامه هایی توسعه ای و اصلاحی را در نظر دارد. که در برنامه های اینده این مرکز گنجانیده خواهد شد. تا بتواند خدماتی کاملا مفید و مدرن را در اسرع وقت ارائه دهد.

برنامه هایی که برای حصول درمدت سه الی پنج سال اینده در نظر گرفته شده به شرح زیر می باشد که بعضا در زمان کمتری قابل حصول می باشد.
1. ایجاد بانک سی دی
2. تهیه و قرار دادن فایلهای pdf کتابها در اختیار محصلین
3. در بخش مرکز به دلیل کمبودجا بایداز فضای انتهای کتابخانه استفاده کرد و محل مذکور به محیط کتابخانه ملحق شود.
4. اصلاح طرح خرید کتاب که مرتبط است با اصلاح سیاست تدریس .
5. ارتباط با کتابخانه سایر کشورها مانند. کتابخانه ملی ایران و فراهم کردن شرایطی که محصلین بتوانند از ان استفاده کنند .
6. اصلاح سیستم تسویه حساب اساتید که قبلا که مشاهده شده با عدم مراجعه اساتید برای تسویه به کتابخانه کتابهای امانت گرفته شده مسترد نگردیده است.
7. اختصاص دادن بخشی از بودجه خرید کتاب به کتابهای متفرقه
8. بهبود آرشیو روزنامه ها .وعقد قرارداد با روزنامه های معروف وپر بار.
9. ایجاد جلسات توجیهی عملکرد کتابخانه برای دانشجویان جدید الشمول.
10. استفاده از سیستم دوربین مدار بسته برای جلو گیری ازرفتارهای سود جویانه وخلاف اخلاق و کنترل بهتر سالن مطالعه ومحیط کتابخانه

بدون شک در مسیر رشد کتابخانه وحرکت ان بسوی اهداف والایی که دارد فرصتها و تهدید هایی وجود دارد که در این بخش کوشش می شود که مطالب عمده را مطرح کنیم تا نهایتا یک راه کار مناسب را در پیش بگیریم. مواردی از نقاط ضعف و قوت و همچین فرصتها وتهدیدهایی که برای این بخش وجود دارد رادر جدول . ماتریس ارزیابی عوامل خارجی وداخلی به اختصار بیان می کنم.

لایحه وظایف:
1. حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی
2. امانت کتاب و عضوگیری براساس مقررات کتابخانه دانشگاه
3. نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه
4. صدور کارت عضویت و نیز انجام امور مربوط به تسویه حساب اعضا البته با صدور تعرفه و فرستادن به بخش مالی انجام می گردد.
5. منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به مقام مافوق
6. رسیدگی به آراستگی کتابخانه و اداره داخلی آن
7. ثبت و طبقه بندی کتابها بر اساس روش های پیشنهادی از طرف مقامات مافوق
8. انجام امور داخلی کتابخانه (دریافت کتاب ها و پایان نامه ها و مجلات و آرشیو، ثبت و مهر و آماده سازی های لازم، تنظیم و قرارداد کتابها در محل خود)
9. نظارت بر امور سالن های کتابخانه و مخزن
10. تهیه فهرست کتابهای به امانت داده شده که مسترد نگردیده و پیگیری جهت بازگشت کتابهای مذکور
11. انتخاب کتاب های جدید متناسب با گروه های آموزشی و انجام فعالیت های مربوط به سفارش و دریافت کتاب