مدیریت تکنالوژی معلوماتی

رشد و انكشاف دانش و تكنالوژی كمپيوتر با تاريخ نه چندان زياد در افغانستان، دسترسی به علوم و فنون امروزی را به راحتی ممكن ساخته است. طوريكه امروز تمام ادارات دولتی، مؤسسات، بانكها و شركتهای خصوصی در كشور قسماً با تسهيلات كمپيوتری مجهز گرديده اند و انجام امور اداری، حسابی و ارتباطات اين ادارات با هم به كمك اين تكنالوژی فراهم شده است. از طرف ديگر همچو مراكز معلوماتي در نهادهاي تعليمي و تحصيلي از تحقيق، رشد و توسعة آخرين دستآوردهاي علمي در سطح كشور پشتيباني ميكند


مدیریت تخنیک


وظیفه این بخش رسیدگی به مشکلات تخنیکی پوهنځی ها موسسه تحصیلات عالی حکمت می باشد، مدیریت تکنالوژی معلوماتی موسسه تحصیلات عالی حکمت مسئول پروژه ها و رفع مشکلات سافت ویری کمپیوترها میباشد. این مدیریت در اواخر سال ۱۳۹۷ سیستم اوبانتو را به روی تمام کمپیوتر های پوهنځی ها نصب نموده است. این نرم افزار عامل است که سروی از تجهیزات مورد استفاده در پوهنځی ها و بخش های اداری را انجام میدهد.

شماره تجهزاتملاحظات
1 کمپیوتر های لب تاب برای کارمندان -
2 کمپیوتر های دیسک تاب برای کارمندان -
3 کمپیوتر های دیسک تاب برای محصلان -
4 پروجکتور -
5 اسکنر -
6 های متوسطUPS -
7 پرینتر -
8 نتورک سویچ -
9 دستگاه فتوکاپی -
10 ایرکندیشن -