شبیه سازی پارلمان افغانستان


روز چهارشنبه 19 ثور 1397 برنامه بزرگ شبیه‌سازی پارلمان کشور در موسسه تحصیلات عالی حکمت-بادغیس برگزار گردید. در این برنامه که به ابتکار رحمت‌الله رفعت معاون علمی موسسه با همکاری محمدتقی پیمان معاون فرهنگی این نهاد برگزار شده بود، صدها تن به شمول مقامات محلی ولایت بادغیس از جمله رئیس معارف و رئیس سارنوالی استیناف این ولایت اشتراک کرده بودند. برنامه ابتدا با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز گردیده به تعقیب آن سید محمود انتظار رئیس موسسه و رحمت‌الله رفعت معاون علمی موسسه بالترتیب در باره اهمیت برگزاری برنامه‌های ازین دست برای عملی‌سازی اندوخته‌های علمی دانشجویان صحبت کردند. سپس شرکت‌کنندگان برنامه به شبیه‌سازی ساختار و کارکرد ولسی جرگه شورای ملی پرداخته و به استیضاح، استجواب و استماع برنامه‌کاری، وزرا پرداختند. در پایان برنامه رئیس موسسه از تلاش‌های بی‌شائبه همه‌ی استادان این نهاد در برگزاری برنامه شبیه‌سازی پارلمان قدردانی کرده و ابراز امتنان نمود.