معاونیت امور محصلان

مدیریت عمومی امور محصلان

الف- زیر مجموعه‌ها:
• کارشناسان آموزش دانشکده‌ ها
• مدیریت فارغان
• مدیریت پذیرش و آرشیف مدارک.
• مدیریت اسناد

ب- وظایف و فعالیت‌ها:
مدیریت عمومی امورمحصلان ضمن نظارت بر امورات آموزشی شعبات ولایتی و دریافت گزارشات از آن‌ها فعالیت‌های ذیل را در بخش مرکزی انجام می‌دهد.
• ثبت نام و طی مراحل پذیرش پذیرفته شدگان کانکور ورود به دانشگاه براساس مقررات مربوطه؛
• تشکیل و تکمیل پرونده‌ی دانشجویی و پرونده‌ی صحی برای عموم محصلان و پذیرفته شدگان؛
• تنظیم و صنف بندی دانشجویان براساس رشته‌ی تحصیلی و با درنظرداشت سال ورود در هماهنگی با آمریت برنامه‌ریزی؛
• تخصیص و اعلام کد دانشجویی و صدور کارت برای عموم محصلان؛
• اعلام زمان ثبت نام و انتخاب واحد در آغاز هر سمستر تحصیلی و انجام آن؛
• تعیین زمان لازم برای برنامه‌ی حذف و اضافه واحدهای درسی؛
• ترتیب حاضری برای تمام صنوف و پیگیری مسایل مربوط به آن؛
• ارسال یک نسخه از پرونده‌ی دانشجویان به دانشکده‌ی مربوطه؛
• اخذ برنامه‌ی درسی دانشکده قبل از شروع سمستر و ثبت آن در دیتابیس؛
• اعلام تقویم تحصیلی سمستروار؛
• نظارت بر وضعیت آموزشی و تحصیلی دانشجویان و اقدام لازم به‌منظور ثبت حضور و غیاب و تهیه‌ی گزارش ماهوار جهت ارائه به کمیته‌ی امتحانات در پایان سمستر؛
• گزارش سمستروار وضعیت تحصیلی دانشجویان به دانشکده، به تفکیک مشروطی، کامیابی، ناکامی، انصرافی و اخراجی؛
• توظیف دانشجو به گذراندن درس تک زیرنظر دانشکده‌ی مربوطه و ثبت نمره‌ی مضمون مذکور؛
• همکاری با دانشکده‌ها جهت برگزاری برنامه‌های فوق‌العاده‌ی آموزشی و تفریحی؛
• ترتیب کارنامه‌ی تحصیلی کلی، سالانه و نیم سال براساس گزارش اداره‌ی امور امتحانات و ارائه‌ی آن به دانشجو؛
• همکاری و معرفی دانشجویان فارغ‌التحصیل به اداره‌ی امور فارغان؛
• اقدامات لازم در مورد صدور هرگونه تأییدیه‌ی آموزشی برای محصلان از طرف معاونت علمی- تدریسی؛
• مدیریت سیستم دیتابیس و اقدامات لازم به‌منظور حفظ و امنیت اطلاعات موجود در آن؛
• همکاری لازم در برگزاری مراسم جشن فارغ‌التحصیلی؛
• ارائه‌ی گزارش آماری و تحلیلی از وضعیت آموزشی دانشجویان به‌طور سمستروار و عنداللزوم؛
• همکاری با کمیته‌ی امتحانات در برگزاری امتحانات؛
• تهیه و تنظیم جداول اساس، جدول نتایج سمستروار و جداول فراغت دانشجویان و ارسال آن به وزارت تحصیلات؛
• نظارت برفعالیت‌های روزمره‌ی بخش‌های متبوع؛
• ارتباط دایمی و مستمر با وزارت تحصیلات عالی و ارائه‌ی گزارش‌های آموزشی به وزارت از طریق معاونت علمی- تدرسی؛
• اعلام اسامی نفرات رتبه‌های برتر هریک از رشته‌های تحصیلی در هرسال به معاونت علمی جهت معرفی و تقدیر؛
• انجام سایر امور مطابق تشخیص و ارجاع معاونت علمی- تدریسی